Ne derelínquas me, Dómine Deus meus

Dominica XXXI "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 37, 22-23

Ne derelínquas me, Dómine Deus meus,
ne discédas a me; inténde in adiutórium meum,
Dómine, virtus salútis meæ.

XXXI Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 38 (37), 22-23

Nie opuszczaj mnie, Panie,
Boże mój, nie oddalaj się ode mnie.
Spiesz mi na pomoc,
Panie, zbawienie moje.