Parásti in conspéctu meo mensam

Dominica II "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 22, 5

Parásti in conspéctu meo mensam,
et calix meus inébrians quam præclárus est!

Vel: 1 Io 4, 16

Nos cognóvimus et credídimus caritáti,
quam Deus habet in nobis.

II Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 23 (22), 5

Stół dla mnie zastawiasz,
kielich mój jest pełny po brzegi.

Albo: 1 J 4, 16

Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje.