Lætétur cor quæréntium Dóminum

Dominica XXX "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 104, 3-4

Lætétur cor quæréntium Dóminum.
Quǽrite Dóminum, et confirmámini,
quǽrite fáciem eius semper.

XXX Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 105 (104), 3-4

Niech się weseli serce szukających Pana.
Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.