Ecce óculi Dómini super timéntes eum

Dominica XXIX "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 32, 18-19

Ecce óculi Dómini super timéntes eum,
et in eis qui sperant super misericórdia eius;
ut éruat a morte ánimas eórum, et alat eos in fame.

Vel: Mc 10, 45

Fílius hóminis venit,
ut daret ánimam suam redemptiónem pro multis.

XXIX Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 33 (32), 18-19

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci,
i żywił ich w czasie głodu.

Albo: Mk 10, 45

Syn Człowieczy przyszedł,
aby dać swoje życie na okup za wielu.