Ego clámavi, quóniam exaudísti me, Deus

Dominica XXIX "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 16, 6.8

Ego clámavi, quóniam exaudísti me, Deus;
inclína aurem tuam, et exáudi verba mea.
Custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi;
sub umbra alárum tuárum prótege me.

XXIX Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 17 (16), 6. 8

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.