Dívites eguérunt et esuriérunt

Dominica XXVIII "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 33, 11

Dívites eguérunt et esuriérunt;
quæréntes autem Dóminum non minuéntur omni bono.

Vel: 1 Io 3, 2

Cum apparúerit Dóminus, símiles ei érimus,
quóniam vidébimus eum sícuti est.

XXVIII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 34 (33), 11

Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Albo: 1 J 3, 2

Gdy się objawi Chrystus,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jaki jest.