Si iniquitátes observáveris, Dómine

Dominica XXVIII "per annum"
Ant. ad introitum Ps 129, 3-4

Si iniquitátes observáveris, Dómine,
Dómine, quis sustinébit?
Quia apud te propitiátio est, Deus Israel.

XXVIII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 130 (129), 2-4

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi.
Ale Ty, nasz Boże, udzielasz przebaczenia.