Bonus est Dóminus sperántibus in eum

Dominica XXVII "per annum"
Ant. ad communionem Lam 3, 25

Bonus est Dóminus sperántibus in eum,
ánimæ quærénti illum.

Vel: Cf. 1 Cor 10, 17

Unus panis et unum corpus multi sumus,
omnes qui de uno pane et de uno cálice participámus.

XXVII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają,
dla duszy, która Go szuka.

Albo: por. 1 Kor 10, 17

Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało.
Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba i pijemy z jednego Kielicha.