Meménto verbi tui servo tuo, Dómine

Dominica XXVI "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 118, 49-50

Meménto verbi tui servo tuo, Dómine,
in quo mihi spem dedísti;
hæc me consoláta est in humilitáte mea.

Vel: 1 Io 3, 16

In hoc cognóvimus caritátem Dei:
quóniam ille ánimam suam pro nobis pósuit;
et nos debémus pro frátribus ánimas pónere.

XXVI Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 119 (118), 49-50

Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swojego sługi,
przez które dałeś mi nadzieję,
w moim utrapieniu jest mi ono pociechą.

Albo: por. 1 J 3, 16

Po tym poznaliśmy miłość Bożą,
że Jezus oddał za nas życie swoje.
My także winniśmy oddać życie za braci.