Omnia, quæ fecísti nobis, Dómine

Dominica XXVI "per annum"
Ant. ad introitum Dan 3, 31.29.30.43.42

Omnia, quæ fecísti nobis, Dómine,
in vero iudício fecísti, quia peccávimus tibi,
et mandátis tuis non obœdívimus;
sed da glóriam nómini tuo,
et fac nobíscum secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ.

XXVI Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42

Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie,
spotkało nas według sprawiedliwego wyroku,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie
i nie strzegliśmy Twoich przykazań.
Lecz zechciej wsławiać swe imię
i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego.