Quam pretiósa est misericórdia tua, Deus

Dominica XXIV "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 35, 8

Quam pretiósa est misericórdia tua, Deus!
Fílii hóminum sub umbra alárum tuárum confúgient.

Vel: Cf. 1 Cor 10, 16

Calix benedictiónis, cui benedícimus,
communicátio Sánguinis Christi est;
et panis, quem frángimus, participátio Córporis Dómini est.

XXIV Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 36 (35), 8

Jak cenna jest Twoja łaska, Boże,
ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł.

Albo: 1 Kor 10, 16

Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie,
jest udziałem we Krwi Chrystusa;
Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa.