Da pacem, Dómine, sustinéntibus te

Dominica XXIV "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Sir 36, 18

Da pacem, Dómine, sustinéntibus te,
ut prophétæ tui fidéles inveniántur;
exáudi preces servi tui, et plebis tuæ Israel.

XXIV Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście por. Syr 36, 15-16

Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają,
aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni.
Wysłuchaj prośby swojego sługi oraz ludu Twojego.