Quemádmodum desíderat cervus ad fontes aquárum

Dominica XXIII "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 41, 2-3

Quemádmodum desíderat cervus ad fontes aquárum,
ita desíderat ánima mea ad te, Deus:
sitívit ánima mea ad Deum fortem vivum.

Vel: Io 8, 12

Ego sum lux mundi, dicit Dóminus;
qui séquitur me, non ámbulat in ténebris,
sed habébit lumen vitæ.

XXIII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 42 (41), 2-3

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego.

Albo: J 8, 12

Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia.