Iustus es, Dómine, et rectum iudícium tuum

Dominica XXIII "per annum"
Ant. ad introitum Ps 118, 137.124

Iustus es, Dómine, et rectum iudícium tuum;
fac cum servo tuo secúndum misericórdiam tuam.

XXIII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 119 (118), 137. 124

Panie, jesteś sprawiedliwy,i wyrok Twój jest słuszny,
postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.