Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die

Dominica XXII "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 85, 3.5

Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die:
quia tu, Dómine, suávis ac mitis es,
et copiósus in misericórdia ómnibus invocántibus te.

XXII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 86 (85), 3.5

Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.