Apud Dóminum misericórdia

Dominica XX "per annum"
Ant. ad communionem Ps 129, 7

Apud Dóminum misericórdia,
et copiósa apud eum redémptio.

Vel: Io 6, 51-52

Ego sum panis vivus, qui de cælo descéndi, dicit Dóminus:
si quis manducáverit ex hoc pane, vivet in ætérnum.

XX Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 130 (129), 7

U Pana jest łaska,
u Niego obfite odkupienie.

Albo: J 6, 51

Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.