Protéctor noster, áspice, Deus

Dominica XX "per annum"
Ant. ad introitum Ps 83, 10-11

Protéctor noster, áspice, Deus,
et réspice in fáciem Christi tui,
quia mélior est dies una in átriis tuis super míllia.

XX Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 84 (83), 10-11

Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca.
Jeden dzień w przybytkach Twoich
jest lepszy niż innych tysiące.