Lauda, Ierúsalem, Dóminum

Dominica XIX "per annum"
Ant. ad communionem Ps 147, 12.14

Lauda, Ierúsalem, Dóminum,
qui ádipe fruménti sátiat te.

Vel: Cf. Io 6, 51

Panis, quem ego dédero,
caro mea est pro sǽculi vita,
dicit Dóminus.

XIX Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 147 B, 1. 3 (147, 12. 14)

Chwal, Jerozolimo, Pana,
który cię darzy wyborną pszenicą.

Albo: J 6, 51

Chlebem, który dam,
jest moje Ciało za życie świata.