Dómine, apud te est fons vitæ

Hebdomada I "per annum"
Ant. ad communionem Ps 35, 10

Dómine, apud te est fons vitæ,
et in lúmine tuo vidébimus lumen.

Vel: Io 10, 10

Ego veni, ut vitam hábeant,
et abundántius hábeant, dicit Dóminus.

I Tydzień Zwykły
Antyfona na komunię Ps 36 (35), 10

Panie, w Tobie jest źródło życia,
i w Twej światłości oglądamy światło.

Albo: J 10, 10

Ja przyszedłem, aby mieli życie,
i mieli je w obfitości.