Réspice, Dómine, in testaméntum tuum

Dominica XIX "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 73, 20.19.22.23

Réspice, Dómine, in testaméntum tuum,
et ánimas páuperum tuórum ne derelínquas in finem.
Exsúrge, Dómine, et iúdica causam tuam,
et ne obliviscáris voces quæréntium te.

XIX Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście por. Ps 74 (73), 20. 19. 22. 23

Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze,
o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki.
Powstań, Boże, broń swojej sprawy
i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają.