Panem de cælo dedísti nobis, Dómine

Dominica XVIII "per annum"
Ant. ad communionem Sap 16, 20

Panem de cælo dedísti nobis, Dómine,
habéntem omne delectaméntum,
et omnem sapórem suavitátis.

Vel: Io 6, 35

Ego sum panis vitæ, dicit Dóminus.
Qui venit ad me non esúriet, et qui credit in me non sítiet.

XVIII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Mdr 16, 20

Panie, dałeś nam chleb z nieba
zdolny dać wszelką rozkosz
i wszelki smak zaspokoić.

Albo: J 6, 35

Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.