Bénedic, ánima mea, Dómino

Dominica XVII "per annum"
Ant. ad communionem Ps 102, 2

Bénedic, ánima mea, Dómino,
et noli oblivísci omnes retributiónes eius.

Vel: Mt 5, 7-8

Beáti misericórdes,
quóniam ipsi misericórdiam consequéntur.
Beáti mundo corde,
quóniam ipsi Deum vidébunt.

XVII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 103 (102), 2

Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Albo: Mt 5, 7-8

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.