Deus in loco sancto suo

Dominica XVII "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 67, 6-7.36

Deus in loco sancto suo;
Deus qui inhabitáre facit unánimes in domo,
ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi suæ.

XVII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 68 (67), 6.7.36

Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu,
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.