Ecce Deus ádiuvat me

Dominica XVI "per annum"
Ant. ad introitum Ps 53, 6.8

Ecce Deus ádiuvat me,
et Dóminus suscéptor est ánimæ meæ.
Voluntárie sacrificábo tibi,
et confitébor nómini tuo, Dómine, quóniam bonum est.

XVI Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 54 (53), 6.8

Oto mi Bóg dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę
i sławić Twe dobre imię.