Passer invénit sibi domum

Dominica XV "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 83, 4-5

Passer invénit sibi domum
et turtur nidum, ubi repónat pullos suos.
Altária tua, Dómine virtútum, Rex meus, et Deus meus!
Beáti qui hábitant in domo tua,
in sǽculum sǽculi laudábunt te.

Vel: Io 6, 57

Qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem,
in me manet et ego in eo, dicit Dóminus.

XV Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 84 (83), 4-5

Wróbel znajduje swój dom,
a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta:
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie wielbiąc Ciebie.

Albo: J 6, 56

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.