Ego autem cum iustítia apparébo in conspéctu tuo

Dominica XV "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 16, 15

Ego autem cum iustítia apparébo in conspéctu tuo;
satiábor dum manifestábitur glória tua.

XV Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 17 (16), 15

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
nasycę się Twym widokiem, gdy ukaże się Twoja chwała.