Gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus

Dominica XIV "per annum"
Ant. ad communionem Ps 33, 9

Gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus;
beátus vir, qui sperat in eo.

Vel: Mt 11, 28

Veníte ad me, omnes qui laborátis et oneráti estis,
et ego refíciam vos, dicit Dóminus.

XIV Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 34 (33), 9

Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Albo: Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.