Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam

Dominica XIV "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 47, 10-11

Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam
in médio templi tui.
Secúndum nomen tuum, Deus,
ita et laus tua in fines terræ;
iustítia plena est déxtera tua.

XIV Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 48 (47), 10-11

Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie
we wnętrzu Twej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.