Omnes gentes, pláudite mánibus

Dominica XIII "per annum"
Ant. ad introitum Ps 46, 2

Omnes gentes, pláudite mánibus,
iubiláte Deo in voce exsultatiónis.

XIII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.