Oculi ómnium in te sperant, Dómine

Dominica XII "per annum"
Ant. ad communionem Ps 144, 15

Oculi ómnium in te sperant, Dómine,
et tu das illis escam in témpore opportúno.

Vel: Io 10, 11.15

Ego sum pastor bonus,
et ánimam meam pono pro óvibus meis, dicit Dóminus.

XII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 145 (144), 15

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie,
a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Albo: J 10, 11. 15

Ja jestem dobrym pasterzem
i oddaję swoje życie za moje owce.