Dóminus fortitúdo plebis suæ

Dominica XII "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 27, 8-9

Dóminus fortitúdo plebis suæ,

et protéctor salutárium Christi sui est.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine,
et bénedic hereditáti tuæ,
et rege eos usque in sǽculum.

XII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 28 (27), 8-9

Pan jest mocą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca.
Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu,
weź ich w opiekę na wieki.