Unum pétii a Dómino

Dominica XI "per annum"
Ant. ad communionem Ps 26, 4

Unum pétii a Dómino, hoc requíram,
ut inhábitem in domo Dómini
ómnibus diébus vitæ meæ.

Vel: Io 17, 11

Pater sancte, serva eos in nómine tuo,
quos dedísti mihi, ut sint unum sicut et nos, dicit Dóminus.

XI Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 27 (26), 4

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
po wszystkie dni mego życia.

Albo: J 17, 11

Ojcze święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których Mi dałeś,
aby tak jak My stanowili jedno.