Exáudi, Dómine, vocem meam

Dominica XI "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 26, 7.9

Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te.
Adiútor meus esto, ne derelínquas me,
neque despícias me, Deus salutáris meus.

XI Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 27 (26), 7. 9

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam,
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj
i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.