Dóminus firmaméntum meum

Dominica X "per annum"
Ant. ad communionem Ps 17, 3

Dóminus firmaméntum meum,
et refúgium meum, et liberátor meus.
Deus meus adiútor meus.

Vel: 1 Io 4, 16

Deus cáritas est, et qui manet in caritáte
in Deo manet et Deus in eo.

X Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 18 (17), 3

Pan jest moją opoką i twierdzą,
moim wybawicielem,
Bóg jest moim obrońcą.

Albo: 1 J 4, 16

Bóg jest miłością, kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.