Dóminus illuminátio mea, et salus mea

Dominica X "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 26, 1-2

Dóminus illuminátio mea, et salus mea, quem timébo?
Dóminus defénsor vitæ meæ, a quo trepidábo?
Qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt.

X Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 27 (26), 1-2

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?
Nieprzyjaciele, którzy mnie osaczają, chwieją się i padają.