Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus

Dominica IX "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 16, 6

Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus:
inclína aurem tuam, et exáudi verba mea.

Vel: Mc 11, 23.24

Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis,
crédite quia accipiétis, et fiet vobis, dicit Dóminus.

IX Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 17 (16), 6

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa.

Albo: Mk 11, 23. 24

Zaprawdę powiadam wam:
Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie,
a to się wam stanie.