Tu mandásti mandáta

Dominica XXV "per annum"
Ant. ad communionem Ps 118, 4-5

Tu mandásti mandáta tua custodíri nimis;
útinam dirigántur viæ meæ
ad custodiéndas iustificatiónes tuas.

Vel: Io 10, 14

Ego sum pastor bonus, dicit Dóminus;
et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ.

XXV Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 119 (118), 4-5

Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Albo: J 10, 14

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.