Réspice in me, et miserére mei, Dómine

Dominica IX "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 24, 16.18

Réspice in me, et miserére mei, Dómine,
quóniam únicus et pauper sum ego.
Vide humilitátem meam et labórem meum,
et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus.

IX Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 25 (24), 16. 18

Wejrzyj na mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną,
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Boże mój, spojrzyj na moją nędzę i utrapienie,
i przebacz mi wszystkie grzechy.