Cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi

Dominica VIII "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 12, 6

Cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi,
et psallam nómini Dómini Altíssimi.

Vel: Mt 28, 20

Ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus,
usque ad consummatiónem sǽculi, dicit Dóminus.

VIII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 13 (12), 6

Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem,
i psalm zagram imieniu Najwyższego Pana.

Albo: Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.