Factus est Dóminus protéctor meus

Dominica VIII "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 17, 19-20

Factus est Dóminus protéctor meus,
et edúxit me in latitúdinem,
salvum me fecit, quóniam vóluit me.

VIII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 18 (17), 19-20

Pan jest moim obrońcą.
Wyprowadził mnie na miejsce przestronne,
ocalił mnie, gdyż mnie miłuje.