Narrábo ómnia mirabília tua

Dominica VII "per annum"
Ant. ad communionem Ps 9, 2-3

Narrábo ómnia mirabília tua.
Lætábor et exsultábo in te,
psallam nómini tuo, Altíssime.

Vel: Io 11, 27

Dómine, ego crédidi quia tu es Christus Fílius Dei vivi,
qui in hunc mundum venísti.

VII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 9, 2-3

Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Albo: J 11, 27

Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem. Synem Bożym,
który na ten świat przyszedł.