Repléti sunt omnes Spíritu Sancto

Dominica Pentecostes - Ad Missam in die
Ant. ad communionem Act 2,4.11

Repléti sunt omnes Spíritu Sancto,
loquéntes magnália Dei, allelúia.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Msza w dzień
Antyfona na komunię Dz 2, 4. 11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.