Spíritus Dómini replévit orbem terrárum

Dominica Pentecostes - Ad Missam in die
Ant. ad introitum Sap 1, 7

Spíritus Dómini replévit orbem terrárum,
et hoc quod cóntinet ómnia
sciéntiam habet vocis, allelúia.

Vel: Rom 5, 5; cf. 8, 11

Cáritas Dei diffúsa est in córdibus nostris
per inhabitántem Spíritum eius in nobis, allelúia.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Msza w dzień
Antyfona na wejście Mdr 1, 7

Duch Pański napełnił okrąg ziemi,
Ten, który ogarnia wszystko,
zna każdą mowę. Alleluja.

Albo: por. Rz 5, 5; 8, 11

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach
Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Alleluja.