Cáritas Dei diffúsa

Dominica Pentecostes - Ad Missam in Vigilia
Ant. ad introitum Rom 5, 5; cf. 8, 11

Cáritas Dei diffúsa est in córdibus nostris
per inhabitántem Spíritum eius in nobis, allelúia.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Wieczorna Msza Wigilijna
Antyfona na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach
przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Alleluja.