Rogo, Pater, ut sint unum

Dominica VII Paschae
Ant. ad communionem Io 17, 22

Rogo, Pater, ut sint unum,
sicut et nos unum sumus, allelúia.

VII Niedziela Wielkanocna
Antyfona na komunię J 17, 22

Ojcze, proszę, aby stanowili jedno,
tak jak My jedno stanowimy. Alleluja.