Ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus

In Ascensione Domini
Ant. ad communionem Mt 28, 20

Ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus
usque ad consummatiónem sǽculi, allelúia.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Antyfona na komunię Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata. Alleluja.