Viri Galilǽi, quid admirámini aspiciéntes in cælum

In Ascensione Domini
Ant. ad introitum Act 1, 11

Viri Galilǽi, quid admirámini aspiciéntes in cælum?
Quemádmodum vidístis eum ascendéntem in cælum,
ita véniet, alléluia.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Antyfona na wejście por. Dz 1, 11

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?
Jezus tak przyjdzie,
jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Alleluja.