Si dilígitis me, mandáta mea serváte

Dominica VI Paschae
Ant. ad communionem Io 14, 15-16

Si dilígitis me, mandáta mea serváte, dicit Dóminus.
Et ego rogábo Patrem, et álium Paráclitum dabit vobis,
ut máneat vobíscum in ætérnum, allelúia.

VI Niedziela Wielkanocna
Antyfona na komunię J 14, 15-16

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca, a On wam da innego Pocieszyciela,
aby z wami był na zawsze. Alleluja.