Dómine, in tua misericórdia sperávi

Dominica VII "per annum"
Ant. ad introitum Ps 12, 6

Dómine, in tua misericórdia sperávi.
Exsultávit cor meum in salutári tuo,
cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi.

VII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 28 (27), 8-9

Pan jest mocą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca.
Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu,
weź ich w opiekę na wieki.