Surréxit Pastor bonus

Dominica IV Paschae
Ant. ad communionem

Surréxit Pastor bonus,
qui ánimam suam pósuit pro óvibus suis,
et pro grege suo mori dignátus est, alléluia.

IV Niedziela Wielkanocna
Antyfona na komunię

Zmartwychwstał Dobry Pasterz,
który oddał życie za swoje owce
i umarł, aby nas zbawić. Alleluja.